Just Maid It

Miljöpolicy

Verksamheten ska genomgående präglas av ett miljötänkande i alla funktioner – allt ifrån hur vi hanterar material till hur vi förhåller oss till de dagliga uppgifterna.

Vi har valt att specificera några extra viktiga punkter:

  • Vid inköp prioriteras miljövänliga alternativ.
  • Vi ska inte använda mer medel än vad som krävs.
  • Vi använder Mikrofibrerdukar och Mikrofibermoppar som rengör utan medel. De kan användas torra eller fuktiga, och medel ska bara användas där det är absolut nödvändigt.
  • Personalen ska ha kännedom om dokumentet ”Miljövänliga städtips” som finns i kvalitetspärmen.
  • Personalen ska vara medvetna om och nyttja de källsorteringsmöjligheter som påbjuds.
  • Om möjligt, engagera och dela med sig av sina kunskaper när man är ute hos kunder.
  • Vi ska alltid följa gällande miljöregler och lagar.
  • Hushålla med naturens resurser, inte använda mer vatten än nödvändigt och inte överdosera medel.

Personalen informeras om företagets miljöpolicy och uppmuntras att komma med förslag på förbättringar inom miljöområdet.

Kontakta oss

Almgatan 1, 641 34 Katrineholm